» » VAN GIẢM ÁP LÀ GÌ

VAN GIẢM ÁP LÀ GÌ

Van giảm áp là loại van dùng để điều khiển áp suất  của lưu chất bên trong đường ống: van giảm áp nước, van giảm áp nước nóng, van giảm áp hơi, van giảm áp hơi nóng, van giảm áp khí nén. Nhằm mục đích ổn định áp xuất bảo vệ thiết bị trong hệ thống các nhà máy công nghiệp.