Góc kỹ thuật

VAN ĐIỀU KHIỂN

VAN ĐIỀU KHIỂN

Van điều khiển là dòng van tự động được sử dụng trong đường ống công nghiệp để điều khiển dòng chảy của lưu chất. Sử dụng van điều khiển nhằm kiểm soát tốt lưu chất cũng như giảm sức lao động của con người. Để hiểu rõ hơn về Van điều khiển hãy theo dõi tiếp bài viết bên dưới nhé.